• Pretraga nekretnina ovisno o budućoj namjeni (turistička, stambena, poslovna) u skladu sa zahtjevima Investitora
 • Analiziranje cijena nekretnina
 • Analiza tržišta
 • Procjena rizika (gubitak vrijednosti)
 • Stručni pregled/analiza stanja nekretnina
 • Procjena troškova renoviranja nekretnine/izrada troškovnika
 • Analiza vrijednosti nekretnine nakon ulaganja
 • Utvrđivanje mogućnosti gradnje/nadogradnje nekretnina
 • Analiza isplativosti gradnje/rekonstrukcije u odnosu na buduću pretpostavljenu tržišnu vrijednost nekretnine
 • Savjetovanje oko potencijalne gradnje/rekonstrukcije kako bi se postigao što bolji omjer uloženo/dobiveno
 • Analiziranje nekretnine u skladu sa urbanističkim i prostornim planovima (mogućnosti gradnje, pristupne ceste i sl.)
 • Ishodovanje lokacijskih informacija, te realno iščitavanje istih Investitoru
 • Informiranje Investitora o potencijalnoj problematici koja bi mogla odgoditi početak građenja
 • Izrada fotorealističnih vizualizacija rekonstruiranih ili gradnje novih nekretnina prije same kupnje nekretnine