• Analitičko savjetovanje naručitelja u postupku donošenju odluke oko pokretanja investicije
 • Priprema koncepata više projektnih opcija
 • Analiza/utvrđivanje troška realizacije projekta
 • Kontrola opsega projekta
 • Priprema vremenskog plana projekta
 • Optimalno korištenje raspoloživih resursa
 • Organizacija i provedba nabave, administriranje ugovora
 • Izrada projektnog zadatka na osnovu kojeg će se prikupljati ponude za projektiranje
 • Ishodovanje svih potrebnih dozvola
 • Savjetovanje Investitora u postupku odabira projektanta, te koordinacija svih projektanata
 • Analiza projektantskih cijena te optimizacija troškova
 • Aktivno sudjelovanje u izradi projektne dokumentacije, te kontrola iste u fazi projektiranja
 • Sastavljanje natječajne dokumentacije, te sudjelovanje u analizi i odabiru Izvođača radova
 • Komunikacija s javnopravnim tijelima i komunalnim poduzećima oko izvedbe priključaka
 • Vođenje projekta u fazi izvođenja
 • Izdavanje uputa izvođaču
 • Odgovor na zahtjeve izvođača
 • Izdavanje zahtjeva izvođaču
 • Koordinacija sudionika gradnje (Stručni nadzor, Izvođač, Projektant, Investitor)
 • Financijska kontrola i upravljanje
 • Ugovaranje cijena i nabavka materijala opreme za Investitora
 • Vođenje kompletne dokumentacije, te briga o dostavi iste sudionicima u gradnji
 • Praćenje broja radnika i strojeva na gradilištu, analiza utrošenih resursa te izrada izvješća
 • Redovno obavještavanje svih sudionika projekta o bitnim promjenama vezanim za situaciju na gradilištu, koordinacije, zahtjeve investitora itd.
 • Zaprimanje opreme i materijala koje naručuje Investitor
 • Održavanje redovnih tjednih koordinacija s predstavnicima investitora
 • Dostava redovitih financijskih izvješća
 • Izrada tjednih/mjesečnih izvještaja o stanju broja radnika/strojeva na gradilištu
 • Analiziranje i ovjera van troškovničkih radova
 • Organizacija i ishođenje uporabne dozvole, etažiranja i sl.