2022-03-08T09:39:00+01:00

MAREA VALAMAR COLLECTION SUITES 5*, Poreč

Naručitelj: VALAMAR RIVIERA d.d., Poreč
Vrsta radova: Izgradnja Hotela 5*
Vrijednost investicije: 20.000.000,00 €
Izvođenje radova: 2018./2019.
Usluga: Glavni inženjer gradilišta

*osobna referenca Nikola Kosanović

2022-03-09T08:50:15+01:00

Hotel PUNTA 4* – dogradnja sunčališta i restorana, adaptacija wellnessa, Veli Lošinj

Naručitelj: JADRANKA HOTELI d.o.o., Mali Lošinj
Vrsta radova: Dogradnja sunčališta i restorana, adaptacija wellnessa
Vrijednost investicije: 11.000.000,00 €
Izvođenje radova: 2019./2020.
Usluga: Nadzorni inženjer-građevinsko obrtnički, te hidroinstalaterski radovi
2022-03-09T08:56:44+01:00

UPRAVNA ZGRADA VALAMAR RIVIERA, Poreč

Naručitelj: VALAMAR RIVIERA d.d., Poreč
Vrsta radova: Dogradnja upravne zgrade
Vrijednost investicije: 5.000.000,00 €
Izvođenje radova: 2016./2017.
Usluga: Glavni inženjer gradilišta

*osobna referenca Nikola Kosanović

2022-09-19T14:09:15+02:00

Hotel POD JAVORI 4*, Veli Lošinj

Naručitelj: JADRANKA HOTELI d.o.o., Mali Lošinj
Vrsta radova: Izgradnja Hotela 4*
Vrijednost investicije: 4.000.000,00 €
Izvođenje radova: 2016./2017.
Usluga: Glavni inženjer gradilišta

*osobna referenca Nikola Kosanović

2022-03-09T10:04:41+01:00

Trgovina LIDL, Poreč

Naručitelj: Lidl d.d., Velika Gorica
Vrsta radova: Izgradnja trgovine
Vrijednost investicije: 5.000.000,00 €
Izvođenje radova: 2019.
Usluga: Glavni inženjer gradilišta

*osobna referenca Nikola Kosanović

2022-03-09T10:09:16+01:00

Višestambena zgrada HOSTOV BREG, Rijeka

Naručitelj: APOS Grada Rijeke
Vrsta radova: Izgradnja 95 stanova
Vrijednost investicije: 5.500.000,00 €
Izvođenje radova: 2013./2014.
Usluga: Voditelj građevinsko obrtničkih, te hidroinstalaterskih radova

*osobna referenca Nikola Kosanović

2022-03-09T10:13:13+01:00

Hotel PUNTA 4* – rekonstrukcija teniskih terena, Veli Lošinj

Naručitelj: JADRANKA HOTELI d.o.o., Mali Lošinj
Vrsta radova: Rekonstrukcija teniskih terena
Vrijednost investicije: 1.000.000,00 €
Izvođenje radova: 2021.
Usluga: Nadzorni inženjer-građevinsko obrtnički, te hidroinstalaterski radovi
2022-03-09T10:23:41+01:00

Igralište sa tribinama i amfiteatar, Matulji

Naručitelj: Općina Matulji, Matulji
Vrsta radova: Izgradnja igrališta sa tribinama i amfiteatra
Vrijednost investicije: 2.000.000,00 €
Izvođenje radova: 2015.
Usluga: Glavni inženjer gradilišta

*osobna referenca Nikola Kosanović

2022-03-09T10:31:00+01:00

Market/stambena zgrada, Veli Lošinj

Naručitelj: JADRANKA TRGOVINA d.o.o., Mali Lošinj
Vrsta radova: Izgradnja marketa i 8 stanova
Vrijednost investicije: 1.000.000,00 €
Izvođenje radova: 2017./2018.
Usluga: Glavni inženjer gradilišta

*osobna referenca Nikola Kosanović

2022-03-09T10:36:46+01:00

Osnovna škola ŽBANDAJ, Poreč

Naručitelj: Grad Poreč, Poreč
Vrsta radova: Izgradnja osnovne škole
Vrijednost investicije: 3.500.000,00 €
Izvođenje radova: 2016./2017.
Usluga: Glavni inženjer gradilišta

*osobna referenca Nikola Kosanović

2022-03-09T10:39:07+01:00

Školska sportska dvorana dr. Andrija Mohorovičić, Matulji

Naručitelj: Općina Matulji, Matulji
Vrsta radova: Izgradnja sportske dvorane i podzemne garaže
Vrijednost investicije: 6.000.000,00 €
Izvođenje radova: 2013.
Usluga: Voditelj građevinsko obrtničkih, te hidroinstalaterskih radova

*osobna referenca Nikola Kosanović

2022-03-09T10:45:21+01:00

Bolnica THALASSOTHERAPHIA, Crikvenica

Naručitelj: Primorska Goranska županija
Vrsta radova: Rekonstrukcija i dogradnja bolnice
Vrijednost investicije: 2.800.000,00 €
Izvođenje radova: 2015.
Usluga: Voditelj građevinsko obrtničkih, te hidroinstalaterskih radova

*osobna referenca Nikola Kosanović

2022-03-09T11:05:07+01:00

Market Baldarin, Baldarin Cres

Naručitelj: Jadranka trgovina d.o.o., Mali Lošinj
Vrsta radova: Izgradnja marketa
Vrijednost investicije: 1.000.000,00 €
Izvođenje radova: 2016.
Usluga: Glavni inženjer gradilišta

*osobna referenca Nikola Kosanović

2022-03-09T11:30:43+01:00

Parter oko Pomorske škole, Mali Lošinj

Naručitelj: Grad Mali Lošinj, Mali Lošinj
Vrsta radova: Uređenje infrastrukture i partera oko bivše Pomorske škole
Vrijednost investicije: 700.000,00 €
Izvođenje radova: 2015./2016.
Usluga: Glavni inženjer gradilišta

*osobna referenca Nikola Kosanović

2022-03-09T11:36:26+01:00

Kuća za odmor Dobrinj, Krk

Vrsta radova: Izgradnja kuće sa bazenom
Izvođenje radova: 2020./2021.
Usluga: Glavni inženjer gradilišta
2022-03-09T11:39:23+01:00

Obiteljska kuća, Kostrena

Vrsta radova: Rekonstrukcija i dogradnja obiteljske kuće
Izvođenje radova: 2019.
Usluga: Glavni inženjer gradilišta