Project Description

Naručitelj: Općina Matulji, Matulji
Vrsta radova: Izgradnja igrališta sa tribinama i amfiteatra
Vrijednost investicije: 2.000.000,00 €
Izvođenje radova: 2015.
Usluga: Glavni inženjer gradilišta

*osobna referenca Nikola Kosanović