Project Description

Naručitelj: JADRANKA TRGOVINA d.o.o., Mali Lošinj
Vrsta radova: Izgradnja marketa i 8 stanova
Vrijednost investicije: 1.000.000,00 €
Izvođenje radova: 2017./2018.
Usluga: Glavni inženjer gradilišta

*osobna referenca Nikola Kosanović