Project Description

Naručitelj: Jadranka Kampovi d.o.o., Mali Lošinj
Vrsta radova: Izgradnja sanitarnog čvora u kampovima Bijar i Slatina
Vrijednost investicije: 750.000,00 €
Izvođenje radova: 2016.
Usluga: Glavni inženjer gradilišta

*osobna referenca Nikola Kosanović