Project Description

Naručitelj: JADRANKA HOTELI d.o.o., Mali Lošinj
Vrsta radova: Dogradnja sunčališta i restorana, adaptacija wellnessa
Vrijednost investicije: 11.000.000,00 €
Izvođenje radova: 2019./2020.
Usluga: Nadzorni inženjer-građevinsko obrtnički, te hidroinstalaterski radovi